NIEUWS
22-6-2024 zon op: 5:18 zon onder: 22:02
foto foto_alv_2.jpg
Uitnodiging en agenda bijzondere algemene ledenvergadering ZonopWoudenberg 4 maart 2024

Geacht lid van ZonopWoudenberg,

Graag nodigen we jullie uit voor een bijzondere Algemene Vergadering, die digitaal wordt gehouden op maandag 4 maart a.s.

Aanleiding voor deze AV is dat we graag twee nieuwe bestuursleden door de AV willen laten benoemen. Dat zijn Ronald den Butter en Chris Baars. Zij hebben tijdens de jaarvergadering op 30 januari jl. aangegeven belangstelling te hebben voor de vacatures die zijn ontstaan. We hebben inmiddels met hen gesproken en dragen hen graag voor. Ronald en Chris brengen veel ervaring met zich mee op verschillende vlak en hebben met hun technische en bestuurlijke achtergrond een meerwaarde voor onze coöperatie.

Ook dragen we Henri van Winkoop voor als lid van de kascommissie.

Digitale AV

Wij stellen uit praktische overwegingen voor om deze AV digitaal te houden. Om dit ook ‘formeel’ te doen, stellen we voor deze mogelijkheid op te nemen in het huishoudelijk reglement. In onze statuten en huishoudelijk reglement staat dit niet expliciet aangegeven, in onze ogen is het goed dit wel te doen. Het past ook in het wetsvoorstel van de minister: “Rechtspersonen zoals verenigingen en bv's mogen in de nabije toekomst volledig digitaal vergaderen, waarmee de verplichting dit fysiek te doen vervalt. De ministerraad stemde in met een voorstel hierover van demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming).”

Bij deze AV praten we jullie ook bij over de actuele ontwikkelingen, zoals het project Schimmel. Inmiddels hebben 18 leden ingeschreven op de participaties. Ons streven is dat er minimaal 40 leden meedoen. Zie https://www.zonopwoudenberg.nl/projecten

Inloggen voor de AV op 4 maart: https://teams.live.com/meet/9493457506981 

Laat even weten als je deelneemt via een reply op deze e-mail, voor het geval er een inlogprobleem is bijvoorbeeld. Of als je de AV fysiek wilt bijwonen.

Bijlagen:


Met zonnige groet,

Bestuur ZonopWoudenberg
Henk van de Wetering
Secretaris
06 51 34 84 11

foto project_schimmel.png
Uitnodiging en agenda ledenvergadering ZonopWoudenberg 30 januari 2024

Geacht lid van ZonopWoudenberg,

Graag nodigen we je uit voor de Algemene (jaar)Vergadering van ZonopWoudenberg, die wordt gehouden op dinsdag 30 januari a.s. in Sportcentrum de Camp, Bosrand 15-17 te Woudenberg (dus niet in het Cultuurhuis). Aanvang 20.00 uur. Bijgaand de agenda + bijlagen.

Op de agenda staat onder andere:

  •     Jaarrekening en jaarverslag
  •     Bestuursverkiezing: we hebben twee vacatures!
  •     Beleidsplan 2024: nieuwe ontwikkelingen zoals Solar Carports en windenergie
  •     Ons tweede collectieve project: Schimmel, waar we graag de instemming van de AV voor vragen!

Om een beeld te hebben van het aantal belangstellenden voor het bijwonen van de vergadering: graag bevestigen of je wel/ niet aanwezig kunt zijn: in een e-mail aan info@zonopwoudenberg.nl

Graag zien we je op 30!

Met zonnige groet,

Bestuur ZonopWoudenberg
Henk van de Wetering
Secretaris
06 51 34 84 11

foto blad1.png
Informatie energiecafé 16 november 2023

Op 16 november heeft een energiecafé plaatsgevonden met als onderwerp de thuisbatterij. De presentaties van Chris van Lith (Circulectric) en Jan-Willem Zwang (Stratergy) kunnen hier worden bekeken.


foto foto_sluis_grift.jpg
Algemene Vergadering 12 juni 2023 20:00u

Aan de leden van ZonopWoudenberg,

Graag nodigen we je uit voor de Algemene Vergadering van maandag 12 juni a.s., aanvang 20.00 uur in het Cultuurhuis te Woudenberg.

Je vindt de documenten via de volgende links: agenda , verslag vorige vergadering en financieel verslag

Er gebeurt veel op de energiemarkt. Hoge opbrengsten van wind en zon, waardoor de stroomprijzen soms zelfs negatief zijn (excl. belastingen), uitval van zonnepanelen, maar ook profiteren veel leden van mooie resultaten van hun zonnepanelen. De gemeenteraad heeft het ‘Afwegingskader zon en wind’ vastgesteld, wat de leidraad vormt voor zonne- en mogelijk windenergie in de komende jaren. 51% lokaal eigendom is daarbij het uitgangspunt en dat zien we als ZonopWoudenberg als een prachtige uitdaging. Graag willen we het daar met jullie, aan de hand van een paar voorbeelden, over hebben. Mogelijkheden voor een tweede collectief project Zon-op-dak en wellicht een zon-op-land project staan op de agenda.

Om een beeld te hebben van het aantal belangstellenden voor het bijwonen van de vergadering: graag bevestigen of je wel/ niet aanwezig kunt zijn: in een e-mail aan info@zonopwoudenberg.nl

Graag zien we je op 12 juni!

Met zonnige groet,

Bestuur ZonopWoudenberg
Henk van de Wetering
Secretaris

foto meldingen_9_6_2023.jpg
Meldpunt Uitval Zonnepanelen

Via het meldpunt uitval zonnepanelen zijn ca. 35 meldingen binnengekomen bij ZonopWoudenberg. Deze meldingen zijn op kaart gezet. Op deze manier kan snel bekeken worden in welke delen van Woudenberg het uitvalprobleem het grootst is.

Tijdens het energiecafé van 25 mei 2023 zijn suggesties gedaan hoe de effecten van de uitval verminderd kunnen worden. Ook zijn de verwachtingen voor de toekomst besproken. Als je meer info wil hebben kun je mailen naar info@zonopwoudenberg.nl

Melden wordt nog steeds op prijs gesteld.


foto wijk_grift_teo3.png
Warmte uit de Grift

Woon je in de wijk De Grift of de wijk Laanzicht? Meld je dan nu aan en ontvang een gratis LED-lamp!

De wijkavond is voor bewoners van de wijk De Grift. Focus op deze avond is het verduurzamen van de woningen in deze wijk. Mogelijkheden als zonnepanelen, isolatie en een groen dak komen voorbij. De wijkavond gaat uit van het project Energie in Woudenberg. 

Zon op Woudenberg geeft een introductie over de mogelijkheden om warmte uit de Grift te halen om de wijk te verwarmen.

De wijkavond is wegens de huidige coronamaatregelen online. Donderdag 24 februari vanaf 19.30 uur is de wijkavond te volgen. Op de website www.energie-in-woudenberg.nl en de Facebookpagina van Energie in Woudenberg is enkele dagen van te voren de link te vinden. Ook Woudenbergers die niet in deze wijk wonen, mogen aansluiten.

foto zon op woudenberg zonnepanelen dak woudenberg.jpg
Succesvolle actie Zon-op-je-eigen-dak

Ca. 40 Woudenbergers hebben zich aangemeld voor de actie Zon-op-je-eigen-dak, die in december jl. is aangekondigd. Het bestuur van de coöperatie ZonopWoudenberg heeft een keuze gemaakt om met één van de aanbiedende leveranciers aan de slag te gaan.

De keuze is gevallen op Energievanzelf uit Maarsbergen (www.energievanzelf.nl). Dit is een familiebedrijf van de broers Maarten en Fulco Ploeg en ook zus Anna Ploeg is als adviseur bij het bedrijf betrokken.


Maarten Ploeg woont met zijn gezin in Woudenberg, waar hij in 2014 een installatiebedrijf is gestart.


De offertes van de inschrijvers voor dit project zijn door het bestuur van de coöperatie beoordeeld op 3 criteria: 

  • Kwaliteit: o.a. van zonnepanelen, omvormers, overige materialen, montage, monitoring;

  • Garantie: productgarantie van zonnepanelen, omvormers en installatie;

  • Prijs


Na zorgvuldige afweging is Energievanzelf geselecteerd om het project te gaan uitvoeren. Het bedrijf gaat de komende weken aan de slag om bij de belangstellenden een vrijblijvend schouwbezoek te doen, waarna op basis van offerte de woningeigenaar kan beslissen over de definitieve aanschaf van zonnepanelen.


Het is mogelijk dat voor 1 juni a.s. de panelen zijn gelegd, zodat men kan genieten van de zomerse opbrengst van zonne-energie. En dat is met de huidige hoge energieprijzen een lucratief vooruitzicht.


Afhankelijk van de ligging leveren 10 zonnepanelen op een dak ca. 2700 Kwh uur per jaar op, waarmee de stroomvoorziening bij veel woningen gedekt is. 


ZonopWoudenberg zet zich in voor iedere inwoner van Woudenberg, huurder, eigenaar, VVE-er, voor iedereen betaalbaar! Door deze actie worden de leden ontzorgd, het bestuur heeft de kennis in huis om op basis van de geboden kwaliteit, garantie en prijs tot een goed advies te komen. 

De coöperatie wil met de -inmiddels 100- leden bijdragen aan de lokale energietransitie. Met 40 deelnemers wordt gerekend op een besparing van € 45.000 en een compensatie van CO2 uitstoot van 1950 bomen per jaar.

Meer weten? zie www.zonopwoudenberg.nl/actie

logo zonopwoudenberg groot
ZonopWoudenberg
Van Gendtlaan 22, 3931 AN Woudenberg
info@zonopwoudenberg.nl
06 51 34 84 11

© Coöperatie vereniging ZonopWoudenberg U.A. 2021-2023
Alle rechten voorbehouden.