NIEUWS
28-11-2023 zon op: 8:19 zon onder: 16:32
foto foto_sluis_grift.jpg
Algemene Vergadering 12 juni 2023 20:00u

Aan de leden van ZonopWoudenberg,

Graag nodigen we je uit voor de Algemene Vergadering van maandag 12 juni a.s., aanvang 20.00 uur in het Cultuurhuis te Woudenberg.

Je vindt de documenten via de volgende links: agenda , verslag vorige vergadering en financieel verslag

Er gebeurt veel op de energiemarkt. Hoge opbrengsten van wind en zon, waardoor de stroomprijzen soms zelfs negatief zijn (excl. belastingen), uitval van zonnepanelen, maar ook profiteren veel leden van mooie resultaten van hun zonnepanelen. De gemeenteraad heeft het ‘Afwegingskader zon en wind’ vastgesteld, wat de leidraad vormt voor zonne- en mogelijk windenergie in de komende jaren. 51% lokaal eigendom is daarbij het uitgangspunt en dat zien we als ZonopWoudenberg als een prachtige uitdaging. Graag willen we het daar met jullie, aan de hand van een paar voorbeelden, over hebben. Mogelijkheden voor een tweede collectief project Zon-op-dak en wellicht een zon-op-land project staan op de agenda.

Om een beeld te hebben van het aantal belangstellenden voor het bijwonen van de vergadering: graag bevestigen of je wel/ niet aanwezig kunt zijn: in een e-mail aan info@zonopwoudenberg.nl

Graag zien we je op 12 juni!

Met zonnige groet,

Bestuur ZonopWoudenberg
Henk van de Wetering
Secretaris

foto meldingen_9_6_2023.jpg
Meldpunt Uitval Zonnepanelen

Via het meldpunt uitval zonnepanelen zijn ca. 35 meldingen binnengekomen bij ZonopWoudenberg. Deze meldingen zijn op kaart gezet. Op deze manier kan snel bekeken worden in welke delen van Woudenberg het uitvalprobleem het grootst is.

Tijdens het energiecafé van 25 mei 2023 zijn suggesties gedaan hoe de effecten van de uitval verminderd kunnen worden. Ook zijn de verwachtingen voor de toekomst besproken. Als je meer info wil hebben kun je mailen naar info@zonopwoudenberg.nl

Melden wordt nog steeds op prijs gesteld.


foto dakindeling_bruinenburg.png
Uitnodiging en agenda ledenvergadering ZonopWoudenberg 12 december 2022

Geacht lid van ZonopWoudenberg,

Graag nodigen we je uit voor de ledenvergadering van maandag 12 december a.s., aanvang 20.00 uur in het Cultuurhuis te Woudenberg.

Wij zijn verheugd dat we twee nieuwe kandidaat-bestuursleden kunnen voorstellen: Marleen Treep en Henri van Winkoop.

We bespreken het jaarverslag en het beleidsplan voor 2023. En de samenwerking met energiecollectief OM kan nu interessant voor je zijn, gezien de prijsontwikkeling bij de verschillende energieleveranciers.

Ook kunnen we ons eerste collectieve project presenteren. Op Ekris willen we een zonnestroominstallatie realiseren. Bedoeling is om 550 participaties van € 100 uit te geven.

In de loop van volgende week ontvang je daarover meer informatie. En tijdens de vergadering wordt het project en de financiering ervan verder toegelicht.

Om een beeld te hebben van het aantal belangstellenden voor het bijwonen van de vergadering: graag bevestigen of je wel/ niet aanwezig kunt zijn: in een e-mail aan info@zonopwoudenberg.nl

Graag zien we je op 12 december!

Met zonnige groet,

Bestuur ZonopWoudenberg
Henk van de Wetering
Secretaris
06 51 34 84 11

foto zonnepanelen_jan_bosma.JPG
Verslag ALV 23 mei 2022

Hier kunt u het verslag downloaden van onze ALV van 23 mei 2022:

verslag ALV 23-5-2022

foto Infographic2.png
Energiecafé 6 april om19:30u bij vv Woudenberg

Energiecoöperatie ZonopWoudenberg organiseert samen met Stichting Duurzaam Woudenberg en Energievanzelf uit Maarsbergen een bijeenkomst voor alle Woudenbergers die interesse hebben in duurzame energie.

Graag willen we u informeren over de actuele ontwikkelingen in de energiemarkt met de fors toenemende prijzen. Welke gevolgen heeft dit voor u? En: wat kunt u zelf doen aan verduurzaming?

Op woensdag 6 april bent u van harte welkom bij vv Woudenberg, John F. Kennedylaan 116, 3931 XM Woudenberg.


PROGRAMMA ENERGIECAFÉ

Chris van Lith van ZonopWoudenberg gaat in op de acties van de coöperatie zoals Zon-op-je-eigen-dak, collectieve grote daken en warmte uit de Grift.

Jan Willem Zwang uit Woudenberg is Energy trendwatcher. Dagelijks volgt hij de ontwikkelingen op de energiemarkt en houdt Woudenbergers de spiegel voor de korte en lange termijn voor.

Fulco Ploeg van Energievanzelf laat zien hoe de actie voor Zon-op-je-eigendak loopt. De eerste zonnepanelen zijn inmiddels geïnstalleerd op daken van leden van ZonopWoudenberg. Welke panelen en omvormers worden gebruikt? Wat is de opbrengst? Hoe zit het met teruglevering? Kun je nog meedoen met deze actie?

Na deze inleidingen en een kop koffie of thee, heeft u de gelegenheid om met de experts van ZonopWoudenberg en Energievanzelf en de energiecoaches van Stichting Duurzaam Woudenberg 1-op-1 in gesprek te gaan over uw situatie: welke stappen kunt u nemen om uw huis duurzamer te maken, wat past binnen uw budget, welke subsidiemogelijkheden zijn er?

Presentatie infoavond 14-2-2022 Energievanzelf

Tijdens de informatieavond op 14 februari 2022 zijn geïnteresseerden geïnformeerd over de manier waarop de keuze voor leverancier Energievanzelf tot stand is gekomen. 

De presentatie kunt u hier downloaden: 

Presentatie Energievanzelf


foto wijk_grift_teo3.png
Warmte uit de Grift

Woon je in de wijk De Grift of de wijk Laanzicht? Meld je dan nu aan en ontvang een gratis LED-lamp!

De wijkavond is voor bewoners van de wijk De Grift. Focus op deze avond is het verduurzamen van de woningen in deze wijk. Mogelijkheden als zonnepanelen, isolatie en een groen dak komen voorbij. De wijkavond gaat uit van het project Energie in Woudenberg. 

Zon op Woudenberg geeft een introductie over de mogelijkheden om warmte uit de Grift te halen om de wijk te verwarmen.

De wijkavond is wegens de huidige coronamaatregelen online. Donderdag 24 februari vanaf 19.30 uur is de wijkavond te volgen. Op de website www.energie-in-woudenberg.nl en de Facebookpagina van Energie in Woudenberg is enkele dagen van te voren de link te vinden. Ook Woudenbergers die niet in deze wijk wonen, mogen aansluiten.

foto zon op woudenberg zonnepanelen dak woudenberg.jpg
Succesvolle actie Zon-op-je-eigen-dak

Ca. 40 Woudenbergers hebben zich aangemeld voor de actie Zon-op-je-eigen-dak, die in december jl. is aangekondigd. Het bestuur van de coöperatie ZonopWoudenberg heeft een keuze gemaakt om met één van de aanbiedende leveranciers aan de slag te gaan.

De keuze is gevallen op Energievanzelf uit Maarsbergen (www.energievanzelf.nl). Dit is een familiebedrijf van de broers Maarten en Fulco Ploeg en ook zus Anna Ploeg is als adviseur bij het bedrijf betrokken.


Maarten Ploeg woont met zijn gezin in Woudenberg, waar hij in 2014 een installatiebedrijf is gestart.


De offertes van de inschrijvers voor dit project zijn door het bestuur van de coöperatie beoordeeld op 3 criteria: 

  • Kwaliteit: o.a. van zonnepanelen, omvormers, overige materialen, montage, monitoring;

  • Garantie: productgarantie van zonnepanelen, omvormers en installatie;

  • Prijs


Na zorgvuldige afweging is Energievanzelf geselecteerd om het project te gaan uitvoeren. Het bedrijf gaat de komende weken aan de slag om bij de belangstellenden een vrijblijvend schouwbezoek te doen, waarna op basis van offerte de woningeigenaar kan beslissen over de definitieve aanschaf van zonnepanelen.


Het is mogelijk dat voor 1 juni a.s. de panelen zijn gelegd, zodat men kan genieten van de zomerse opbrengst van zonne-energie. En dat is met de huidige hoge energieprijzen een lucratief vooruitzicht.


Afhankelijk van de ligging leveren 10 zonnepanelen op een dak ca. 2700 Kwh uur per jaar op, waarmee de stroomvoorziening bij veel woningen gedekt is. 


ZonopWoudenberg zet zich in voor iedere inwoner van Woudenberg, huurder, eigenaar, VVE-er, voor iedereen betaalbaar! Door deze actie worden de leden ontzorgd, het bestuur heeft de kennis in huis om op basis van de geboden kwaliteit, garantie en prijs tot een goed advies te komen. 

De coöperatie wil met de -inmiddels 100- leden bijdragen aan de lokale energietransitie. Met 40 deelnemers wordt gerekend op een besparing van € 45.000 en een compensatie van CO2 uitstoot van 1950 bomen per jaar.

Meer weten? zie www.zonopwoudenberg.nl/actie

foto energiecafe 20-1-2022.jpeg
Online energiecafé 20 januari 19.30

A.s. donderdag 20 januari om 19.30 start het eerste energiecafé van dit jaar. Gezien de coronamaatregelen is dit nu alleen nog maar online te bezoeken. Stichting Duurzaam Woudenberg hoopt dat in de loop van dit jaar het mogelijk wordt om het energiecafé weer in het cultuurhuis te organiseren waarbij we proberen dat het dan tevens online te volgen zal zijn.

Deze keer zal Coöperatie Zon op Woudenberg u nader informeren over de stand van zaken rondom het project ZON OP EIGEN DAK waarvoor zich inmiddels tientallen mensen hebben opgegeven, ook verheugt Zon op Woudenberg zich dat het ledental inmiddels de 100 nadert.

Gezien de stijgende energieprijzen zal naast de update over het ZON OP EIGEN DAK informatie gegeven worden hoe je het beste je energieverbruik in de hand kunt houden. Zowel de energiecoaches van Stichting Duurzaam Woudenberg als de mensen van Zon op Woudenberg beschikken over de expertise hier iets zinnigs over te kunnen melden en op vragen hierover antwoord te geven.

Heeft u interesse om aan dit online energiecafé mee te doen, opgeven kan via een mail naar: info@energie-in-woudenberg.nl. U ontvangt dan een link. Als u ongeveer 15 minuten voordat het energiecafé begint op die link klikt wordt u binnengelaten in het energiecafé. Het energiecafé is één van de activiteiten die Stichting Duurzaam Woudenberg organiseert, maar de Stichting is op vele duurzaamheidsterreinen actief. Mocht u belangstelling hebben om samen met ons Woudenberg duurzamer te maken meldt u dan aan via info@duurzaamwoudenberg.nl

foto foto_oprichting.jpg
ZON OP WOUDENBERG OFFICIEEL VAN START

Op maandag 11 oktober is de energie coöperatie ZonopWoudenberg officieel van start gegaan met de oprichtingsvergadering in het Cultuurhuis van Woudenberg. 26 leden waren aanwezig op deze energieke bijeenkomst.
Voorzitter Chris van Lith gaf een toelichting op de organisatie van de coöperatie, die er is van en voor Woudenbergers. ZonopWoudenberg zet zich in voor alle inwoners: huurder, eigenaar, VVE-er, voor ieder betaalbaar. Daarnaast wil de coöperatie meewerken aan grotere projecten als zonneparken en windmolens waarbij draagvlak in Woudenberg en voordelige stroom voor de inwoners essentieel is. Op dit moment zijn er meer dan 50 leden en het bestuur streeft naar 100 leden voor het einde van dit jaar. De leden doen het samen, waarbij elke vorm van inbreng, in geld, kennis en vrijwilligerswerk wordt gewaardeerd. Download hier het verslag van de ALV.


Samenwerking regionaal en lokaal
ZonopWoudenberg werkt samen met andere coöperaties in de provincie (Energie van Utrecht) en profiteert daardoor mee van de kennis en faciliteiten die op regionaal en landelijk niveau al ontwikkeld zijn, zoals cursussen, technische en juridische kennis en subsidies en leningen. De coöperatie wil graag meewerken aan de ambitie van de gemeente om in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES Amersfoort) richting 2030 minimaal 50% lokaal eigendom te realiseren.
Lokaal wordt samengewerkt met de Stichting Duurzaam Woudenberg, LTO Noord, bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg (BSW) en Omnia Wonen.
Bestuur
De leden hebben het eerste bestuur van de coöperatie gekozen; dit zijn:
  • Chris van Lith, voorzitter
  • Henk van de Wetering, secretaris
  • Henk Boom, lid
  • Johan Overvest, lid
Projecten zon
Johan Overvest heeft veel ervaring op het gebied van zonprojecten. Hij richtte het succesvolle Woudenbergse bedrijf New Solar op en is momenteel mede-eigenaar van Solarpark Galecop in Nieuwegein. Johan gaf een toelichting op de projecten waarmee de coöperatie wil starten:
  • Zonne-energie op bestaande daken: de coöperatie ontwikkelt op grotere daken (bij voorbeeld van bedrijven) zonnepanelen. De energie wordt geleverd aan het net en de leden participeren met een bedrag, bijv. voor 1 of meer panelen en zij profiteren van de opbrengst, die mede wordt gegarandeerd uit subsidie. In de komende maanden gaat de coöperatie in gesprek met een aantal eigenaren van (grotere) daken om in de loop van 2022 de eerste projecten te realiseren.
  • Collectieve inkoop van zonnepanelen: ZonopWoudenberg helpt woningeigenaren door het uitzoekwerk voor de aanleg van zonnepanelen te doen. Door collectieve inkoop wordt prijsvoordeel behaald en is kwaliteit en garantie geborgd. Dat kan ook gelden voor huurhuizen, waarover contact is met Omnia Wonen.
  • Zonneparken: de coöperatie denkt mee met de gemeente en andere betrokkenen over potentieel geschikte locaties voor zon-op-land.
Energieprijzen en elektra net: nieuwe uitdagingen
In de actualiteit zijn veel berichten over energie. Het ADAC kopt ‘De stroom komt onze oren uit’, maar als je naar de prijs kijkt is stroom een schaars goed. De elektriciteitsprijs is in een paar maanden tijd al twee keer over de kop gegaan. Dit terwijl hoogspanningsbeheerder TenneT meldt dat het stroomnet in de provincie Utrecht vol is en teruglevering van wind- en zonne-energie haar grens heeft bereikt. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor ZonopWoudenberg? Johan Overvest: “Juist de onzekerheid in deze tijden geeft aan dat de Woudenbergse coöperatie keihard nodig is. Voor de inwoners die nu volop kunnen profiteren van zonnepanelen om daarmee hun dure stroomgebruik te compenseren. En voor de leden van de coöperatie om mee te doen aan kleinschalige projecten die nog wel mogelijk zijn. De coöperatie gaat daarom inzetten op projecten tot ca. 200 panelen, die geen probleem vormen voor het hoogspanningsnet”. Het enthousiasme van Johan en de andere leden van de coöperatie wordt dus niet gedempt, maar juist geprikkeld!
foto foto_notaris.jpeg
OPRICHTING FORMEEL
Op 28 september 2021 heeft notaris Veldjesgraaf de oprichting van de coöperatieve vereniging Zon op Woudenberg U.A. formeel bekrachtigt. Henk van de Wetering en Chris van Lith zetten namens de coöperaties hun handtekening. We kunnen nu echt van start.
logo zonopwoudenberg groot
ZonopWoudenberg
Van Gendtlaan 22, 3931 AN Woudenberg
info@zonopwoudenberg.nl
06 51 34 84 11

© Coöperatie vereniging ZonopWoudenberg U.A. 2021-2023
Alle rechten voorbehouden.