NIEUWSARCHIEF
4-3-2024 zon op: 7:16 zon onder: 18:24
foto dakindeling_bruinenburg.png
Uitnodiging en agenda ledenvergadering ZonopWoudenberg 12 december 2022

Geacht lid van ZonopWoudenberg,

Graag nodigen we je uit voor de ledenvergadering van maandag 12 december a.s., aanvang 20.00 uur in het Cultuurhuis te Woudenberg.

Wij zijn verheugd dat we twee nieuwe kandidaat-bestuursleden kunnen voorstellen: Marleen Treep en Henri van Winkoop.

We bespreken het jaarverslag en het beleidsplan voor 2023. En de samenwerking met energiecollectief OM kan nu interessant voor je zijn, gezien de prijsontwikkeling bij de verschillende energieleveranciers.

Ook kunnen we ons eerste collectieve project presenteren. Op Ekris willen we een zonnestroominstallatie realiseren. Bedoeling is om 550 participaties van € 100 uit te geven.

In de loop van volgende week ontvang je daarover meer informatie. En tijdens de vergadering wordt het project en de financiering ervan verder toegelicht.

Om een beeld te hebben van het aantal belangstellenden voor het bijwonen van de vergadering: graag bevestigen of je wel/ niet aanwezig kunt zijn: in een e-mail aan info@zonopwoudenberg.nl

Graag zien we je op 12 december!

Met zonnige groet,

Bestuur ZonopWoudenberg
Henk van de Wetering
Secretaris
06 51 34 84 11

foto zonnepanelen_jan_bosma.JPG
Verslag ALV 23 mei 2022

Hier kunt u het verslag downloaden van onze ALV van 23 mei 2022:

verslag ALV 23-5-2022

foto Infographic2.png
Energiecafé 6 april om19:30u bij vv Woudenberg

Energiecoöperatie ZonopWoudenberg organiseert samen met Stichting Duurzaam Woudenberg en Energievanzelf uit Maarsbergen een bijeenkomst voor alle Woudenbergers die interesse hebben in duurzame energie.

Graag willen we u informeren over de actuele ontwikkelingen in de energiemarkt met de fors toenemende prijzen. Welke gevolgen heeft dit voor u? En: wat kunt u zelf doen aan verduurzaming?

Op woensdag 6 april bent u van harte welkom bij vv Woudenberg, John F. Kennedylaan 116, 3931 XM Woudenberg.


PROGRAMMA ENERGIECAFÉ

Chris van Lith van ZonopWoudenberg gaat in op de acties van de coöperatie zoals Zon-op-je-eigen-dak, collectieve grote daken en warmte uit de Grift.

Jan Willem Zwang uit Woudenberg is Energy trendwatcher. Dagelijks volgt hij de ontwikkelingen op de energiemarkt en houdt Woudenbergers de spiegel voor de korte en lange termijn voor.

Fulco Ploeg van Energievanzelf laat zien hoe de actie voor Zon-op-je-eigendak loopt. De eerste zonnepanelen zijn inmiddels geïnstalleerd op daken van leden van ZonopWoudenberg. Welke panelen en omvormers worden gebruikt? Wat is de opbrengst? Hoe zit het met teruglevering? Kun je nog meedoen met deze actie?

Na deze inleidingen en een kop koffie of thee, heeft u de gelegenheid om met de experts van ZonopWoudenberg en Energievanzelf en de energiecoaches van Stichting Duurzaam Woudenberg 1-op-1 in gesprek te gaan over uw situatie: welke stappen kunt u nemen om uw huis duurzamer te maken, wat past binnen uw budget, welke subsidiemogelijkheden zijn er?

Presentatie infoavond 14-2-2022 Energievanzelf

Tijdens de informatieavond op 14 februari 2022 zijn geïnteresseerden geïnformeerd over de manier waarop de keuze voor leverancier Energievanzelf tot stand is gekomen. 

De presentatie kunt u hier downloaden: 

Presentatie Energievanzelf


foto energiecafe 20-1-2022.jpeg
Online energiecafé 20 januari 19.30

A.s. donderdag 20 januari om 19.30 start het eerste energiecafé van dit jaar. Gezien de coronamaatregelen is dit nu alleen nog maar online te bezoeken. Stichting Duurzaam Woudenberg hoopt dat in de loop van dit jaar het mogelijk wordt om het energiecafé weer in het cultuurhuis te organiseren waarbij we proberen dat het dan tevens online te volgen zal zijn.

Deze keer zal Coöperatie Zon op Woudenberg u nader informeren over de stand van zaken rondom het project ZON OP EIGEN DAK waarvoor zich inmiddels tientallen mensen hebben opgegeven, ook verheugt Zon op Woudenberg zich dat het ledental inmiddels de 100 nadert.

Gezien de stijgende energieprijzen zal naast de update over het ZON OP EIGEN DAK informatie gegeven worden hoe je het beste je energieverbruik in de hand kunt houden. Zowel de energiecoaches van Stichting Duurzaam Woudenberg als de mensen van Zon op Woudenberg beschikken over de expertise hier iets zinnigs over te kunnen melden en op vragen hierover antwoord te geven.

Heeft u interesse om aan dit online energiecafé mee te doen, opgeven kan via een mail naar: info@energie-in-woudenberg.nl. U ontvangt dan een link. Als u ongeveer 15 minuten voordat het energiecafé begint op die link klikt wordt u binnengelaten in het energiecafé. Het energiecafé is één van de activiteiten die Stichting Duurzaam Woudenberg organiseert, maar de Stichting is op vele duurzaamheidsterreinen actief. Mocht u belangstelling hebben om samen met ons Woudenberg duurzamer te maken meldt u dan aan via info@duurzaamwoudenberg.nl

foto foto_oprichting.jpg
ZON OP WOUDENBERG OFFICIEEL VAN START

Op maandag 11 oktober is de energie coöperatie ZonopWoudenberg officieel van start gegaan met de oprichtingsvergadering in het Cultuurhuis van Woudenberg. 26 leden waren aanwezig op deze energieke bijeenkomst.
Voorzitter Chris van Lith gaf een toelichting op de organisatie van de coöperatie, die er is van en voor Woudenbergers. ZonopWoudenberg zet zich in voor alle inwoners: huurder, eigenaar, VVE-er, voor ieder betaalbaar. Daarnaast wil de coöperatie meewerken aan grotere projecten als zonneparken en windmolens waarbij draagvlak in Woudenberg en voordelige stroom voor de inwoners essentieel is. Op dit moment zijn er meer dan 50 leden en het bestuur streeft naar 100 leden voor het einde van dit jaar. De leden doen het samen, waarbij elke vorm van inbreng, in geld, kennis en vrijwilligerswerk wordt gewaardeerd. Download hier het verslag van de ALV.


Samenwerking regionaal en lokaal
ZonopWoudenberg werkt samen met andere coöperaties in de provincie (Energie van Utrecht) en profiteert daardoor mee van de kennis en faciliteiten die op regionaal en landelijk niveau al ontwikkeld zijn, zoals cursussen, technische en juridische kennis en subsidies en leningen. De coöperatie wil graag meewerken aan de ambitie van de gemeente om in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES Amersfoort) richting 2030 minimaal 50% lokaal eigendom te realiseren.
Lokaal wordt samengewerkt met de Stichting Duurzaam Woudenberg, LTO Noord, bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg (BSW) en Omnia Wonen.
Bestuur
De leden hebben het eerste bestuur van de coöperatie gekozen; dit zijn:
  • Chris van Lith, voorzitter
  • Henk van de Wetering, secretaris
  • Henk Boom, lid
  • Johan Overvest, lid
Projecten zon
Johan Overvest heeft veel ervaring op het gebied van zonprojecten. Hij richtte het succesvolle Woudenbergse bedrijf New Solar op en is momenteel mede-eigenaar van Solarpark Galecop in Nieuwegein. Johan gaf een toelichting op de projecten waarmee de coöperatie wil starten:
  • Zonne-energie op bestaande daken: de coöperatie ontwikkelt op grotere daken (bij voorbeeld van bedrijven) zonnepanelen. De energie wordt geleverd aan het net en de leden participeren met een bedrag, bijv. voor 1 of meer panelen en zij profiteren van de opbrengst, die mede wordt gegarandeerd uit subsidie. In de komende maanden gaat de coöperatie in gesprek met een aantal eigenaren van (grotere) daken om in de loop van 2022 de eerste projecten te realiseren.
  • Collectieve inkoop van zonnepanelen: ZonopWoudenberg helpt woningeigenaren door het uitzoekwerk voor de aanleg van zonnepanelen te doen. Door collectieve inkoop wordt prijsvoordeel behaald en is kwaliteit en garantie geborgd. Dat kan ook gelden voor huurhuizen, waarover contact is met Omnia Wonen.
  • Zonneparken: de coöperatie denkt mee met de gemeente en andere betrokkenen over potentieel geschikte locaties voor zon-op-land.
Energieprijzen en elektra net: nieuwe uitdagingen
In de actualiteit zijn veel berichten over energie. Het ADAC kopt ‘De stroom komt onze oren uit’, maar als je naar de prijs kijkt is stroom een schaars goed. De elektriciteitsprijs is in een paar maanden tijd al twee keer over de kop gegaan. Dit terwijl hoogspanningsbeheerder TenneT meldt dat het stroomnet in de provincie Utrecht vol is en teruglevering van wind- en zonne-energie haar grens heeft bereikt. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor ZonopWoudenberg? Johan Overvest: “Juist de onzekerheid in deze tijden geeft aan dat de Woudenbergse coöperatie keihard nodig is. Voor de inwoners die nu volop kunnen profiteren van zonnepanelen om daarmee hun dure stroomgebruik te compenseren. En voor de leden van de coöperatie om mee te doen aan kleinschalige projecten die nog wel mogelijk zijn. De coöperatie gaat daarom inzetten op projecten tot ca. 200 panelen, die geen probleem vormen voor het hoogspanningsnet”. Het enthousiasme van Johan en de andere leden van de coöperatie wordt dus niet gedempt, maar juist geprikkeld!
foto foto_notaris.jpeg
OPRICHTING FORMEEL
Op 28 september 2021 heeft notaris Veldjesgraaf de oprichting van de coöperatieve vereniging Zon op Woudenberg U.A. formeel bekrachtigt. Henk van de Wetering en Chris van Lith zetten namens de coöperaties hun handtekening. We kunnen nu echt van start.
foto zonnepanelen.jpeg
Gemeente lanceert digitaal platform

In november is een digitaal platform zon en wind gelanceerd. Een online platform met informatie over duurzame energieopwekking in Woudenberg. Hier kunnen inwoners, ondernemers en betrokkenen aangeven waar zij vinden dat er wel of geen zonne- en windenergie mag worden opgewekt in de gemeente.

In 2030 wil de gemeente 49% minder CO2 uitstoten. Om dit te bereiken, is het nodig om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Dit kan niet alleen met zonnepanelen op daken. Ook zonnevelden en/of windmolens zijn nodig om voldoende schone energie op te wekken.

Iedereen die interesse heeft in duurzame energieopwekking in Woudenberg kan meedoen op het digitale platform, www.zonenwindwoudenberg.nl

foto leescafe.jpg
EERSTE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op 11 oktober 2021 wordt de eerste algemene ledenvergadering van Zon op Woudenberg gehouden om 19u in het Cultuurhuis. Je kunt je aanmelden via ons emailadres: info@zonopwoudenberg.nl.
logo zonopwoudenberg groot
ZonopWoudenberg
Van Gendtlaan 22, 3931 AN Woudenberg
info@zonopwoudenberg.nl
06 51 34 84 11

© Coöperatie vereniging ZonopWoudenberg U.A. 2021-2023
Alle rechten voorbehouden.